Kwiecień 8, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Ustanawianie dobra innych

Komentarz do wersetów Śantidewy, które wyjaśniają, jak wymieniać siebie i innych.

Zobacz post