Mar 28, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kultywowanie współczucia

Wprowadzenie do medytacji brania i dawania

Przezwyciężenie egocentryzmu, głównej przeszkody w medytacji brania i dawania.

Zobacz post