Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Inni są równie ważni jak my sami

123 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Jak jesteśmy pod wpływem innych
  • Porzucając historie, które tworzy nasz umysł
  • Wiersz 90: Dziewięć punktów medytacja na równości siebie i innych
  • Punkt pierwszy: Wszyscy jesteśmy równi w pragnieniu przyjemności i braku pragnienia bólu
  • Drugi punkt: Bycie bezstronnym w pragnieniu szczęścia innych
  • Trzeci punkt: Bycie bezstronnym w pomaganiu cierpiącym
  • Rozmowy ze swoimi dolegliwościami

123 Inni są równie ważni jak my (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.