Jan 27, 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Najsubtelniejszy umysł przejrzystego światła

Opisując znaczenie najsubtelniejszego umysłu przejrzystego światła i jak to jest podstawą…

Zobacz post