Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Przegląd rozdziału szóstego: wersety 22-34

119 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

 • Werset 22 i 23: Nieszczęścia i szkodliwe zachowania wynikają z przyczyn i Warunki
 • Werset 24: hart niereagowania na krzywdę innych
 • Werset 25: Przekształcenie sposobu, w jaki postrzegamy tych, którzy krzywdzą, aby rozwinąć hart nie odwetu
 • Werset 26 i 27: Produkty nie mają zamiaru być produkowane
 • Wiersz 28: Trwałe zjawiska nie może zmienić ani wytworzyć
 • Werset 29 i 30: Trwała jaźń nie może się zmienić ani wykonać działania
 • Werset 31: Patrząc na przyczynowość do zmniejszenia złość
 • Verse 32: Złość może być ograniczona bez istnienia wrodzonej osoby
 • Werset 33: Pozostajemy szczęśliwi, mimo że inni dopuszczają się niewłaściwych czynów
 • Werset 34: Zrozumienie, że czujące istoty cierpią pod kontrolą przyczyn i Warunki
 • Medytacja na zrozumieniu jak złość wynika z przyczyn i warunków

119 Angażowanie się w Bodhisattwa's Deeds: Recenzja Rozdział szósty: Wersety 22-34 (pobieranie)

Autor gościnny: Czcigodny Thubten Losang