Grudnia 17, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron siedzi przed dużym złotym posągiem Buddy i naucza grupę ludzi.
Dla młodych ludzi

Znalezienie celu w życiu

Zaglądając do środka, odkrywamy, co możemy wnieść do świata, zamiast dostawać…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Przegląd rozdziału szóstego: wersety 12-21

Jak możemy wykorzystać cierpienie i trudne sytuacje, aby zwiększyć nasze współczucie, zamiast reagować…

Zobacz post