Grudnia 6, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Strach, niepokój i inne emocje

Przekształcenie lęku i depresji w szybko zmieniający się...

Omówienie źródeł lęku i związanych z nim emocji oraz praktycznych antidotum na przeciwdziałanie…

Zobacz post