Hojność serca

Cztery brahmawihary

Rozmowa online prowadzona przez Stowarzyszenie Buddyjskie Ameryki Środkowej.

  • Gdzie nauka o czterech brahmaviharach pasuje do różnych tradycji buddyjskich
    • Wyjaśnienie błędnych przekonań na temat szkół buddyjskich
  • Wprowadzenie do czterech brahmawihar z Pochwała wielkiego współczucia (s. 6–7)
  • Pytanie, czym różni się współczucie od empatii
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.