Listopada 19, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wszyscy jesteśmy równi

Wyjaśnienie pierwszych trzech punktów dziewięciopunktowej medytacji na temat zrównywania siebie i innych.

Zobacz post