Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Rezygnacja z pragnienia

108 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Co to znaczy mieć cenne ludzkie życie?
  • Powtórka wersetu 82: „Wykorzystywanie energii na coś pożytecznego
  • Werset 83: Pragnący doświadczają więcej cierpienia niż praktykujący
  • Werset 84: Kontemplacja wad pragnienia
  • Werset 85: Rozwijanie rozczarowania pragnieniem i powinowactwem do praktyki
  • Werset 86: Rozważanie tego, co jest pożyteczne dla innych
  • Pytania i komentarze

108 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Rezygnacja z pożądania (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.