Września 29, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wady samsary

Komentarz do wersetów Śantidewy, które zwracają uwagę na wady samsary, w celu rozwinięcia…

Zobacz post