Września 26, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Zasady Prasangika Madhjamaki: Część 5

Objaśnienie ścieżek i podstaw przez szkołę prasangiki, postępy praktykującego w…

Zobacz post