Września 4, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sześć Doskonałości

Doskonałość hojności: dawanie bez strachu

Wspieranie etycznego i cnotliwego postępowania za pomocą konwencjonalnej analizy oraz hojności nawet najcenniejszych rzeczy…

Zobacz post