Września 1, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Szkielet w ciele

Komentarz do wersetów 41-47 z rozdziału 8 Szantidewy. Rozważanie natury ciała…

Zobacz post