Wady przywiązania

99 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Przegląd wersetów 10-12
  • Werset 14: Nie ma korzyści z przywiązanie do dziecinnych istot
  • Wersety 15-16: Doczesne relacje i praktyka Dharmy
  • Werset 17: Wady pychy
  • Wersety 18-19: Załącznik prowadzi do nieszczęścia i strachu
  • Wersety 20-21: Błędy przywiązanie chwalić, sławę i bogactwo
  • Werset 22: Porzucenie przywiązanie do ziemskich istot

99 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Wady Załącznik (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.