Dziecinne czujące istoty

98 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Verse 8: Załącznik do przyjaciół i krewnych oddala od Dharmy
  • Werset 9: Negatywne skutki spędzania czasu z dziećmi czujących istot
  • Wersety 10: Niewiarygodność dziecinnych przyjaciół
  • Historie przyjaciół, którzy stali się wrogami
  • Werset 11: Wady przywiązanie dla dziecinnych przyjaciół
  • Wersety 12-13: Obcowanie z dziećmi nie przynosi żadnej korzyści i prowadzi do niecnoty
  • Pytania i odpowiedzi

98 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Dziecinne czujące istoty (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.