Lipiec 29, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Droga Bodhisattwów do przebudzenia

Kontynuacja nauczania z rozdziału 11, wyjaśniająca pięć ścieżek pojazdu bodhisattwy.

Zobacz post
Odkrywanie życia monastycznego 2022

Odkrywanie nierealistycznych oczekiwań

Dyskusja o nierealistycznych oczekiwaniach, które mogą kolidować z praktyką Dharmy i wyświęconym życiem.

Zobacz post