Lipiec 26, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2022

Dopasowywanie nauk do różnych potrzeb

Dyskusja o tym, jak nauki różnią się w różnych kulturach i zaspokajają różne potrzeby.

Zobacz post