Lipiec 21, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ścieżka Bodhisattwy

70 tematów: Cztery zastosowania i Stan Buddy

Przegląd rozdziałów od 6 do 8: zastosowanie seryjne, zastosowanie natychmiastowe i wynikowe ciało prawdy.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wady przywiązania

Komentarz do wersetów, które opisują wady przywiązania do dóbr materialnych, reputacji, sławy, pochwały…

Zobacz post