Lipiec 11, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Zasady Svatantrik Madhjamaki: część 3

Svatantika Madhjamaka twierdzenia dotyczące świadomości, bezinteresowności i powszechne twierdzenia Sautrantika, Cittamatra,…

Zobacz post