Lipiec 8, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Przegląd uczuć

Odpowiadając na pytania porównujące czynniki transcendentalne i jedenaście cnotliwych czynników mentalnych oraz dokonując przeglądu…

Zobacz post