Rezygnacja z przywiązania

94 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Verse 1: Załącznik a niechęć zaburza nasz umysł i medytacja
  • Werset 2: Oddzielenie się od ośmiu światowych trosk
  • Historia truskawki i klifu
  • Związki są lepsze bez przywiązanie
  • Werset 3: Poddanie się przywiązanie nie oznacza rezygnacji z łączenia się z ludźmi
  • Medytując nad nietrwałością
  • Chcemy jednocześnie nirwany i naszych przywiązań

94 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: poddanie się przywiązanie (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.