Czerwiec 20, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Zasady Svatantrik Madhjamaki: część 1

Wprowadzenie do szkoły zasad madhjamaki, w tym pochodzenie, cechy wyróżniające, podziały i zasady…

Zobacz post