Czerwiec 6, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Szkoła zasad tylko umysłu: część 2

Twierdzenia Szkoły Zasad Tylko Umysł na temat dwóch prawd, sposobów istnienia…

Zobacz post