23 maja 2022 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Szkoła zasad Sautrāntika: część 3

Poglądy szkoły Sautrāntika na ważnych i nieważnych poznających oraz twierdzenia o bezinteresowności.

Zobacz post