Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Czerpanie przyjemności ze złych uczynków

85 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

 • Poszerzanie pola troski o innych
 • Osiem niekompatybilnych skłonności, które kolidują z praktyką Dharmy
  • Przegląd niezgodnych skłonności 1-4
  • Czerpanie przyjemności ze złych uczynków
  • Brak zainteresowania Dharmą
  • Bycie niedbałym w swoim zasady
  • Bycie niedbałym w tantrycznych zobowiązaniach
 • Cztery drzwi do angażowania się w destrukcyjne działania

85 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Czerpanie przyjemności ze złych uczynków (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.