Kwiecień 18, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Thangka wizerunek Lamy Tsongkapy.
Zasady z Ven. Sangye Khadro

Szkoła zasad Vaibhadiki: część 1

Wyjaśnienie filozoficznych twierdzeń szkoły Vaibhasika, w tym poglądu dwóch…

Zobacz post