Wielka miłość

Pamiętając o życzliwości Lamy Yeshe

Rozmowa online prowadzona przez Centrum Medytacji Tuszita w Dharamsali w Indiach.

  • Wpływ Lama Nauki Thubtena Yeshe o życiu i praktyce Czcigodnego Thubtena Chodrona
  • Metody nauczania Dharmy oparte na indywidualnej osobowości i kulturze
  • Znaczenie służenia innym
  • Poleganie na duchowym mentorze w zakresie wiedzy duchowej
  • Używając własnej mądrości

Obejrzyj rozmowę z włoskim tłumaczeniem tutaj:

Ven. Chodron został ponownie zaproszony do zabrania głosu na ten temat w 2023 roku. Obejrzyj tę prelekcję tutaj:

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.