Mar 24, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Niebiesko-żółty znak mówiący o zatrzymaniu wojny.
Transformacja wojny i terroryzmu

Niestosowanie przemocy i współczucie

Student odpowiada na przemówienie Czcigodnego Thubtena Chodrona o przyczynach i skutkach wojny.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Rozproszeni przez przyczyny bólu

Komentarz do wersetu 15 rozdziału 7, w tym natrętne warunki i niezgodne skłonności, które…

Zobacz post