Odwet

77 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Poddawać się złość i poczucie własnej ważności, aby stać się taką osobą, jaką chcemy być
  • Porzucanie krzywdy
  • Jeśli krzywdzimy czujące istoty, nie ma sposobu, aby zadowolić buddów
  • Wyznawanie lekceważących działań, w które zaangażowaliśmy się wcześniej
  • Powstrzymywanie się od przyszłych obraźliwych działań
  • Korzyści płynące z medytacji hart
  • Pytania i odpowiedzi:
    • Chroniąc się, aby chronić naszą rodzinę bez odwetu, poprzez praktykowanie niestosowania przemocy i hart

77 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: Odwet (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.