Wysiłek z radością

79 Angażowanie się w czyny Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Popychanie siebie jako bliskiego wroga radosnego wysiłku
  • Definicja radosnego wysiłku
  • Rozpoznawanie przeszkód w radosnym wysiłku
  • Porzucenie lenistwa wylegiwania się i rozpraszania się
  • Porzucenie lenistwa poprzez kontemplację wad samsary
  • Porzucenie lenistwa przez kontemplację śmierci

79 Angażowanie się w Bodhisattwa's Deeds: Wysiłek z radością (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.