Kochanie naszych wrogów

74 Angażowanie się w uczynki Bodhisattwy

Część trwającej serii nauk opartych na klasycznym tekście Shantidevy, Bodhisattwaczarjawatara, często tłumaczone jako Angażowanie się w czyny Bodhisattwy. Czcigodny Thubten Chodron również odnosi się do zarys komentarza Gyaltsab Dharma Rinczen i komentarz przez opata Dragpę Gyaltsena.

  • Jak otwarty umysł pomaga nam się uwolnić złość i strach
  • Jakie przebaczenie i hart oznaczać
  • Dlaczego powinniśmy być szczęśliwi, że mamy wrogów
  • Bez względu na to, czy mają zamiar przynosić nam korzyści, czy nie, nasi wrogowie powinni być szanowani
  • Postrzeganie tych, którzy nas krzywdzą, jako pole zasługi
  • Pytania i odpowiedzi:
    • Jak zamienić negatywne działanie przeciwko nam w? oczyszczenie?
    • Dlaczego potrzebujemy duchowej wspólnoty, aby uniknąć duchowego omijania

74 Angażowanie się w BodhisattwaCzyny: pielęgnowanie naszych wrogów (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.