Jan 28, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

uczucie

Kontynuacja nauczania z rozdziału 7, opisująca siódme ogniwo, uczucie.

Zobacz post