Jan 6, 2022

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Strach, niepokój i inne emocje

Praca ze strachem i niepokojem

Jak pracować ze strachem i niepokojem, które powstają w wyniku dolegliwości i przekształcają…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Pomoc i krzywda

Obejmuje wersety 97-105 z rozdziału 6 o tym, jak możemy zobaczyć tych, którzy nas krzywdzą…

Zobacz post