Listopada 18, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Doskonałość koncentracji

Nauka koncentracji, w tym instrukcje medytacyjne. Doskonałość mądrości zostaje wprowadzona wraz z…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Debata ze złością

Zaczynając od przeglądu Wersetów 42-50, a następnie prowadząc nas w debacie między…

Zobacz post