Październik 13, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Pramanavarttika z Gesze Yeshe Thabkhe

Odrzucanie teistów-rytualistów i dżinistów 

Zakończenie komentarza do obalania teistyczno-rytualistycznej soteriologii i rozpoczęcie komentarza do obalania…

Zobacz post