Września 3, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Więcej o nasionach i opóźnieniach

Kontynuacja nauczania z Rozdziału 5, obejmująca nasiona i latencje dolegliwości oraz nasiona i latencje…

Zobacz post