Skupiska dolegliwości

25 Samsara, nirwana i natura Buddy

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Samsara, nirwana i natura Buddy, tom trzeci w Biblioteka Mądrości i Współczucia seria Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Jak dolegliwość wywołuje kolejną dolegliwość
 • Utrapienia wywodzące się z ignorancji
 • Brak wiary, zapomnienie, nieintrospekcyjna świadomość
 • Brak monitorowania myśli, mowy, działań fizycznych
 • Cierpienia wynikające z ignorancji i przywiązanie
 • Pretensja i oszustwo
 • Sfabrykowanie dobrej jakości lub ukrywanie naszych wad
 • Nieszczęścia wynikające z ignorancji, złość i przywiązanie
 • Brak uczciwości, lekceważenie innych, nieuwaga, rozproszenie uwagi
 • Nie unikanie szkodliwych działań w oparciu o to, co cenimy lub branie pod uwagę innych

Samsara, nirwana i Budda Natura 25: Skupiska Utrapień (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Przypomnij sobie sytuację, w której brakowało ci introspektywnej świadomości. Rozpoznaj Warunki w którym powstał i jakie skutki wywołał ten czynnik mentalny.
 2. Rozważ każde z dwóch nieszczęść, z których się wywodzi przywiązanie i ignorancja (pretensje i oszustwo). Jak każdy jest powiązany z przywiązanie i złość? Obserwuj swój umysł przez cały dzień i rób przykłady tego, jak widzisz każdy z nich we własnym umyśle. Kiedy powstaje? Jakie dolegliwości są z tym związane? Jakie są kroki, aby im przeciwdziałać?
 3. Przyjrzyj się każdej dolegliwości, z której się wywodzi przywiązanie, złośći ignorancja (brak uczciwości, brak szacunku dla innych, nieuwaga i rozproszenie uwagi). Jak każdy jest powiązany z przywiązanie, złośći ignorancja? Podaj przykłady tego, jak widziałeś każdy z nich we własnym umyśle i na świecie. Jakie trudności pojawiają się, gdy działamy pod ich wpływem?
 4. Jako praktykujący Dharmę ponosimy pewną odpowiedzialność za podtrzymywanie Dharmy. Jak bardzo jesteś świadomy w swoim codziennym życiu, że twoje działania mogą mieć wpływ na zaufanie innych do Dharmy?
 5. Jak możesz oczyścić przeszłe działania z nieuwagi, na przykład z czasów, gdy byłeś młodym dorosłym i mogłeś działać pod jego wpływem? Jak zachęciłbyś młodą osobę do przeciwdziałania takiej postawie?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.