Czerwiec 16, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Książki

„Odważne współczucie”: czytanie i ko...

Jak rozwinąć prawdziwe współczucie, aby przynieść pożytek wszystkim czującym istotom, bez egocentrycznych sznurków…

Zobacz post