Czerwiec 12, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Strach, niepokój i inne emocje

Zwalczanie lęku umysłem medytacyjnym

W jaki sposób buddyjskie praktyki miłości i współczucia dla innych mogą pomóc osobom cierpiącym na…

Zobacz post
Czcigodny Sangye Khadro uśmiecha się, gdy oddaje białą khatę uczniowi.
Medytacja buddyjska 101

Medytacja wizualizacji

Kierowana medytacja wizualizacji, aby wydobyć nasze pozytywne cechy i zbudować w nich zaufanie.

Zobacz post