6 maja 2021 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Łatwa droga do podróży do wszechwiedzy

Osiem światowych trosk

Zarys ośmiu światowych trosk, tego, co dzieje się po śmierci i trzech niefortunnych…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Świadomość naszego ciała i mowy

Omówienie wersetów 5.34-45, omawiające, w jaki sposób możemy wykorzystać uważność i introspekcję, aby ocenić, w jaki sposób…

Zobacz post