Kwiecień 7, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodna Pende stojąca obok Czcigodnego Chodrona, trzymająca swoje szaty i uśmiechnięta.
Zostać zakonnikiem

Starość w sangha

Refleksja nad hierarchią monastyczną pomaga „małej” mniszce rozwijać się w jej praktyce Dharmy.

Zobacz post