Mar 24, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Czcigodny Chodron uśmiecha się siedząc przed dużym ekranem telewizora, na którym widać uczestników Zoomu.
Buddyści XXI wieku

Buddyzm, modernizm i uważność

Dyskusja na takie tematy jak buddyjska i świecka uważność, wartość monastycyzmu i…

Zobacz post