Mar 6, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tradycja tybetańska

Wzrost kobiet w buddyzmie: czy lody zostały przełamane?

W tej dyskusji panelowej nagranej w 2014 roku Czcigodny Thubten Chodron i inni rozważają problemy…

Zobacz post