Niezauważalne formy

79 Podstawa praktyki buddyjskiej

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Podstawa praktyki buddyjskiej, drugi tom z serii „Biblioteka mądrości i współczucia” autorstwa Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Formy dostrzegalne i niedostrzegalne
 • Ograniczenia etyczne, anty kajdany, inne niedostrzegalne formy
 • Pratimoksha, koncentracja i nieskażone ograniczenia
 • Silny zamiar angażowania się w niecnotliwe działania
 • Dokonywanie oferuje do sangha, oferuje przydatne przedmioty dla podróżnych, chorych
 • Proszenie kogoś o wykonanie działania, konstruktywnego lub destrukcyjnego
 • Przyczyny twierdzenia o istnieniu niedostrzegalnych form
 • Nieskażona, medytacyjna równowaga, post medytacja
 • Kombinacje jasnych karmy i ponury karmy
 • Sfery, w których jasne i ponure karmy są tworzone

Podstawa praktyki buddyjskiej 79: Niedostrzegalne formy (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Wyjaśnij własnymi słowami trzy garnki słuchania nauk. Twórz osobiste przykłady. Jak wyobrażasz sobie ich naprawienie?
 2. Jak się mają bodhisattwa i tantryczny zasady różni się od pratimoksza zasady?
 3. Jedna z cnotliwych niedostrzegalnych form polega na tworzeniu ofiary rzeczy, które wspierają sangha (jedzenie, medytacja poduszki, budynek…), a także pomagać chorym, biednym, gościom, personelowi medycznemu itp. W jaki sposób uczestniczyłeś w tym? Radujcie się z tej cnoty! Jak to jest, że tworzymy zasługę, kiedy INNI tworzą zasługę? Co w NASZYM Umyśle to ułatwia?
 4. Inna forma cnotliwego niedostrzegalnego karmy zachęca innych do cnoty. Poświęć trochę czasu, aby o tym pomyśleć. W jaki sposób zachęcałeś innych do cnoty? W jakich sytuacjach miałeś okazję, a nie? Co możesz zrobić inaczej następnym razem?
 5. Wyjaśnij, dlaczego prośba innej osoby o wykonanie zadania może być cnotą?
 6. Jakie są przykłady czterech kombinacji ponurego i jasnego? karmy i wyniki?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.