Luty 12, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Karma intencji i karma zamierzona

Nauczanie na temat karmy intencji i karmy zamierzonej oraz wyjaśnianie poglądów różnych systemów założeń.

Zobacz post