Luty 6, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Sylwetka człowieka stojącego za kratami więzienia.
Poezja więzienna

Rozwijanie bodhiczitty

Mężczyzna odsiadujący dożywocie przemienia uczucie strachu we współczucie dla wszystkich istot.

Zobacz post
Cheri stojąca przed ołtarzem, oferująca żółte róże.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Przekształcanie przeciwności

Kiedy nasze życie zmienia się z powodu choroby, nadal praktykujemy Dharmę.

Zobacz post