Jan 29, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd 10 niecnych działań

Przeglądając rozdział 11, opisujący dziesięć niecnych działań, czynniki, które sprawiają, że karma jest ciężka i ma skutki…

Zobacz post