Jan 22, 2021

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Przegląd rozdziału 10

Przejrzyj Rozdział 10, omawiając czym jest karma i ogólna charakterystyka karmy.

Zobacz post