Październik 29, 2020

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Iluminacja myśli

Sesja przeglądowa: Gruba i subtelna bezinteresowność

Przegląd twierdzeń Chandrakirtiego, że arhaty słuchający i samotni realizatorzy zdają sobie sprawę z pustki…

Zobacz post
Iluminacja myśli

Uświadamianie pustki przez słuchaczy i samotnych realizatorów

Dalsze wyjaśnienie, dlaczego Słuchacze i Samotni Urzeczywistniacze zdają sobie sprawę z pustki nieodłącznej egzystencji i…

Zobacz post